Bij Wonen met Gemak / Later is Nu willen we graag leren van de ervaringen van bezoekers. Die inbreng gebruiken we om elke nieuwe campagne weer verder te verbeteren. We doen dat op verschillende manieren. Maar het allerblijste worden we natuurlijk van spontane reacties van tevreden bezoekers. En die krijgen we dagelijks! 

Spontane reacties

Wat we vooral horen is dat senioren zich gezien voelen door 'de gemeente' in hun inspanningen om met met alle veranderingen om te gaan. En bezoekers vinden het fijn om een mens van vlees en bloed van een Bredase organisatie te zien tijdens een bijeenkomst.Ook krijgen we steevast complimenten over de organisatie en de bereikbaarheid. Senioren waarderen het om dichtbij, in de eigen omgeving, in kleine groepen geïnformeerd te worden.

Evaluatie

We vragen elke bezoeker na afloop van elke bijeenkomst een evaluatieformulier in te vullen. De resultaten daarvan nemen we door met de betreffende sprekers. Zo blijkt dat 83% van de bezoekers nieuwe dingen heeft gehoord en dat maar liefst 68% van de bezoekers zaken actief wil gaan oppakken naar aanleiding van een bijeenkomst. En daar zijn we heel blij mee! Want later is nu. Om later goed en fijn ouder te worden, moet u nú in actie komen.

Focusgroep

Na afloop van de campagne nodigen we bezoekers uit om nog een keer met ons door te praten. We zoomen dan in een kleine groep in op de kwaliteit van de bijeenkomsten, op dingen die eventueel gemist zijn. En vooral op de vraag 'hebt u concreet iets gedáán naar aanleiding van een bijeenkomst die u bezocht hebt.' Tijdens onze laatste campagne kon maar liefst 12 van de 17 bezoekers aan die bijeenkomst concrete voorbeelden geven van acties die ze ondernomen hadden. Deze voorbeelden liepen uiteen van: nieuwe veilige wachtwoorden ingsteld, tot en met aangemeld voor een sportactiviteit tot een bezoek aan de huisarts met het oog op wensen in de laatste levensfase.

Ervaringen WMG Klant tevredenheid