Bredase organisaties organiseren met elkaar en met vrijwilligers Wonen met Gemak. Het project is voortgekomen uit de visie dat langer thuis wonen beter en prettiger gaat, wanneer u als senior zich daar goed op voorbereidt. En dat gaat over veel meer dan alleen wonen. Ook vitaliteit, sociale, financiële en digitale gezondheid zijn thema's die senioren aangaan! 

Kerngroep

Wonen met Gemak wordt begeleid door een kerngroep. De kerngroep bestaat uit: Gemeente Breda, Laurentius (namens alle corporaties), Avans en een oud-medewerker van de gemeente die nu op vrijwillige basis is aangehaakt. De Seniorenraad levert de voorzitter. Het project wordt geleid door WIJ/Zorg voor elkaar Breda. Achter de schermen werken meerdere Bredanaars op vrijwillige basis mee en verlenen allerlei administratieve hand- en spandiensten.

Sprekers

Het aanbod van bijeenkomsten wordt mede bepaald met bewonersgroepen uit de wijk waar Wonen met Gemak op dát moment aanwezig is. De volgende Bredase organisaties verzorgen regelmatig bijeenkomsten: WIJ, Mentaal Gezondheidscentrum, GGD, MOOIWERK, Nieuwe Veste, Thebe Extra, Dementie netwerk, STIB en de woningcorporaties. En er zijn bijeenkomsten die door vrijwilligers worden verzorgd.