Uw contactgegevens worden door Zorg voor elkaar Breda vastgelegd en verwerkt voor het uitvoeren van de campagne-bijeenkomsten en het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek.

Voor meer informatie ga naar: www.laterisnubreda.nl